Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV, tel./fax: 318 628 853, 318 635 418
Pod Hřbitovem 2295, 256 01 Benešov, tel.: 317 702 613
Prosecká 20, 180 00 Praha 8, tel.: 283 840 742
Mělnická geodetická s.r.o. - Bezručova 108, 276 01 Mělník, tel.: 315 625 476

OBECNÉ PODMÍNKY

1. cenová rozpětí obsahují:

  – dopravu na místo realizace výkonů
  – vliv nepříznivých podmínek na výkon prací
  – správní poplatky

2. cenová rozpětí neobsahují:

  – přímý materiál (stabilizace, speciální media pro přenos dat apod.)
  – náhradu škod na zemědělských a lesních porostech vzniklých při realizaci výkonů v terénu
  – náklady na odstranění překážek, znemožňujících provedení výkonů v terénu

3. k cenám se připočítává:

  – expresní přirážka po dohodě s objednatelem

4. tvorba cen:

  – počty měrných jednotek (dále MJ) se zaokrouhlují na celé MJ nahoru
  – minimální cena samostatné dodávky je 2500,- Kč (mimo poradenství v katastru nemovitostí)
  – jednotlivé cenové úrovně se stanoví podle obtížnosti terénu (střední výše cenového rozpětí je stanovena pro terén s 50% zastavěný, ev. zarostlý, ev. dotčený povrchovou těžbou, ev. těžce přístupný)

Ceník je k dispozici na vyžádání

na e-mailové adrese: office@geodetpb.cz
nebo na tel.: (+420) 318 635 418, (+420) 283 840 747

logo
HLAVNÍ STŘEDISKO

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

POZOR ZMĚNA SÍDLA!
NOVĚ NÁS NAJDETE NA:

Pod Anenskou 245,
261 01 Příbram 4

tel.: (+420) 318 635 418

e-mail: office@geodetpb.cz

ISO 14001 ISO 9001