Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV, tel./fax: 318 628 853, 318 635 418
Pod Hřbitovem 2295, 256 01 Benešov, tel.: 317 702 613
Prosecká 20, 180 00 Praha 8, tel.: 283 840 742
Mělnická geodetická s.r.o. - Bezručova 108, 276 01 Mělník, tel.: 315 625 476

PROVÁDÍME VEŠKERÉ GEODETICKÉ PRÁCE A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI

 • Katastr nemovitostí a pozemkové úpravy

  – vytyčování vlastnických hranic a tvorba geometrických plánů pro uspořádání vlastnických vztahů
  – poradenství v oblasti katastru nemovitostí a zápisy vlastnických i jiných věcných práv k nemovitostem, včetně vypracování smluv
  – doplnění bodových polí metodou GPS
  – projektování a zpracování geodetické dokumentace komplexních pozemkových úprav

 • Inženýrská geodézie

  – výškopisné a polohopisné měření pro projektování staveb, geodetickou dokumentaci liniových staveb apod.
  – výpočty kubatur
  – zaměřování a vytyčování staveb a komunikací
  – dokumentace podzemních a nadzemních vedení
  – podélné a příčné profily ze zaměření skutečného stavu
  – výkon činnosti odpovědného geodeta
  – tvorba účelových map ( např. provozní mapy, požární mapy apod.)
  – tvorba základní mapy závodu v digitální formě ve 2D rovinném zobrazení

 • Speciální geodézie

  – zpracování dat pro 3D prostorové zobrazení a tvorba digitálních modelů terénu i staveb
  – digitalizace mapových podkladů
  – zaměřování a vytyčování jeřábových drah
  – tvorba digitálních 3D modelů vodních nádrží
  – měření hloubek sonarem

 • Důlní měřictví a služby těžbě

  – výkon činnosti hlavního důlního měřiče
  – správa a vedení důlně-měřické dokumentace
  – služby pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem
  – tvorba základní důlní mapy v digitální formě ve 2D rovinném zobrazení
  – poradenství v oboru horního práva

logo
HLAVNÍ STŘEDISKO

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

POZOR ZMĚNA SÍDLA!
NOVĚ NÁS NAJDETE NA:

Pod Anenskou 245,
261 01 Příbram 4

tel.: (+420) 318 635 418

e-mail: office@geodetpb.cz

ISO 14001 ISO 9001